SZKOLENIE

"Irydodiagnostyka - badanie tęczówki oka w zaburzeniach narządów wewnętrznych i dysfunkcji ogólnych organizmu"

Nowe terminy szkoleń wkrótce!

Damian Jędrzejczyk

Damian Jędrzejczyk

prowadzący

Cena: Wkrótce
Zaliczka: Wkrótce
Czas trwania: 3 dni
Ilość uczestników: maksymalnie 18

KONTO DO WPŁATY

Damian Jędrzejczyk

27 1020 1778 0000 2302 0131 9623

Tytuł: imię i nazwisko, nazwa szkolenia, data

Zaliczkę należy wpłacić w terminie do 2 tygodni od zgłoszenia się na szkolenie.
Opłatę za całość szkolenia należy uiścić nie później niż 40 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Cena obejmuje poczęstunek dla kursantów oraz paczki prezentowe – startery szkoleniowe dostarczane
przez firmę tcmsklep.pl. Ponadto: przerwę obiadową i przerwy bufetowe.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I
Piątek
10:00 – 18:00

 
 1. Wprowadzenie do metody diagnostycznej z tęczówki oka
 2. Omówienie budowy oka w celu analizy irydologicznej
 3. Omówienie techniki badania tęczówki w celu diagnostyki – obsługa aparatu do irydologii i lupy
 4. Wprowadzenie do omówienia stref diagnostycznych
 5. Rąbek barwnikowy (obwódka źrenicy)
 6. Pierścień autonomiczny
 7. Praktyka badania tęczówek – omówienie stref diagnostycznych na podstawie analizy z rąbka barwnikowego i pierścienia autonomicznego tęczówki
 8. Podsumowanie dnia

Dzień II
Sobota
9:00 – 18:00

 

 1. Kontynuacja omówienia stref diagnostycznych z tęczówki oka
 2. Łuki i pierścienie adaptacyjne: Irydodiagnostyka stanu psychiczno-emocjonalnego
 3. Znaki toksyczno-dystroficzne
 4. Rozarium limfatyczne
 5. Obłok dystroficzny
 6. Promienie toksyczne
 7. Kwasica układowa
 8. Znaki strukturalne i chromatyczne
  (zatoki, plamy toksyczne, plamy pigmentacyjne)
 9. Omówienie stref irydodiagnostyki narządów wewnętrznych:
 10. Irydodiagnostyka wątroby i pęcherzyka żółciowego
 11. Irydodiagnostyka trzustki
 12. Irydodiagnostyka przełyku
 13. Irydodiagnostyka żołądka
 14. Irydodiagnostyka jelit
 15. Praktyka badania tęczówki – omówienie stref diagnostycznych na podstawie analizy
  z wszystkich stref omówionych drugiego dnia
 16. Badanie obrazowe tęczówek kursantów w celu analizy irydologicznej
 17. Podsumowanie dnia
 

Dzień III
Niedziela
9:00 – 18:00

 
 1. Kontynuacja omówienia stref irydodiagnostyki narządów wewnętrznych:
 2. Irydodiagnostyka układu krwionośnego i serca
 3. Irydodiagnostyka nerek
 4. Irydodiagnostyka układu oddechowego
 5. Irydodiagnostyka narządów laryngologicznych
 6. Irydodiagnostyka układu endokrynnego
 7. Irydodiagnostyka gruczołu tarczycy 
 8. Irydodiagnostyka gruczołów mlecznych
 9. Irydodiagnostyka kobiecych narządów płciowych
 10. Irydodiagnostyka męskich narządów płciowych
 11. Irydodiagnostyka układu nerwowego
 12. Irydodiagnostyka kręgosłupa
 13. Omówienie przykładów tęczówek ze wskazaniem zmian na nich widocznych
 14. Wykorzystanie irydodiagnostyki w praktyce i łączenie jej z innymi metodami diagnostycznymi.
 15. Podsumowanie szkolenia – pytania
   

PYTANIA?
ZACHĘCAM DO KONTAKTU

DO ZOBACZENIA!